התקנון

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של א.ק יוניברס.

א.ק יוניברס הנו אתר למכירת כרטיסים להפקות מוזיקה, פסטיבלים ולהופעות בישראל ולשיווק חבילות נסיעה להפקות מוזיקה, פסטיבלים ולהופעות בחו”ל. אנו ב- א.ק יוניברס עושים רבות כדי לאתר ולארגן עבורכם כרטיסים להופעות מהטובות ביותר הקיימות בישראל ובחו”ל ולנו מוניטין רב בתחום זה ובפרט בז’אנר הדאנס, האלקטרו, ההאוס והקלאב בישראל ובחו”ל.

אנו ב- א.ק יוניברס לא מתפשרים על חווית קניית הכרטיסים ועושים מאמצים רבים כדי לשפר כל העת את האתר ולהעצים את חווית הקנייה שלך באתר כך שתהיה מהנה, קלה ויעילה ככל האפשר ואנו מקווים כי תיהנה לבקר באתרנו וכמובן לחזור אלינו שוב. משכך, אנו מבקשים להבהיר את תנאי השימוש באתר ובכל חלק המשולב בו, לרבות השירותים המוצעים בו ו/או באמצעותו.

אנא קרא תקנון זה בעיון בטרם שימושך באתר, שכן שימוש מכל סוג באתר ובשירותים המוצעים בו ו/או באמצעותו מהווה הצהרה מצידך כי תנאי השימוש המפורטים בתקנון זה מוסכמים עליך ואתה מתחייב לפעול על פיהם בכל שימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים לך בו ו/או באמצעותו.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם הם מתייחסים גם לנשים.

הגדרות –

בתקנון זה יהיו למונחים הבאים המשמעות המפורטת בצידם:

“א.ק יוניברס “האתר” – אתר האינטרנט המופעל על ידי א.ק יוניברס בכתובת TICKETS.PUSSYCAT.CO.IL

“הכרטיסים” – כרטיסי כניסה לאירוע בישראל אשר יונפקו ו/או יימסרו ו/או יימכרו ו/או ישווקו ו/או יופצו באמצעות א.ק יוניברס, בכל צורה שהיא, במסגרת השירותים הניתנים באמצעות האתר.

“חבילות נסיעה לחו”ל” – חבילות הכוללות טיסה לחו”ל ו/או לינה בחו”ל ו/או כרטיסים לאירועים בחו”ל אשר ישווקו על ידי א.ק יוניברס.

“השירותים” – שיווק, מכירה והפצה של הכרטיסים, שיווק חבילות נסיעה לחו”ל וכל יתר השירותים אשר יינתנו על ידי א.ק יוניברס, מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, באמצעות האתר.

“האירוע” – הופעה, פסטיבל ו/או אירוע מוזיקה, תאטרון, אומנות, בידור, ספורט וכיוצב’ בישראל או בחו”ל וכל אירוע אחר, הכל כפי שיפורסם באתר מעת לעת על ידי א.ק יוניברס.

רכישת הכרטיסים –

לשם רכישת הכרטיסים וקבלתם, הנך מתבקש בעת רכישת הכרטיסים להזין את פרטי אמצעי התשלום וכן להזין באתר את פרטייך המלאים והמדויקים, כמבוקש ממך באותה עת.

למעוניינים בכך, יתאפשר ביצוע של רכישת כרטיסים באמצעות נציגי א.ק יוניברס

בטלפון 050-7714071  בימים ראשון עד חמישי (שאינם ימי מועד או חג) בשעות 10:00-20:00 ואולם מובהר כי לא תתאפשר ביצוע הזמנה באמצעות יצירת קשר טלפוני 24 שעות בטרם מועד קיום פתיחת שערי האירוע.

עליך לוודא ולבדוק בטרם ביצוע התשלום כי כל הכרטיסים והשירותים אשר הזמנו על ידך נכונים, טובים, בכמות הנכונה ומתאימים לכל צרכיך.

הזמנת הכרטיסים תהא תקפה רק לאחר הזנת כל הפרטים הדרושים ממך, בין היתר כאמור בתקנון זה ובהתאם למופיע בעת רכישת הכרטיסים באתר או למבוקש ממך בטלפון, לפי העניין, ולאחר קבלת אישור חברת כרטיס האשראי על ביצוע העסקה נשוא הזמנתך.

למען הסר ספק מובהר כי עד לקבלת אישור חברת כרטיס האשראי על ביצוע העסקה א.ק יוניברס אינה מתחייבת לשמירת מחירי הכרטיסים ו/או לשמור כרטיסים זמינים למכירה והם יימכרו בשיטת כל הקודם זוכה ועל בסיס מקום פנוי בלבד.

אנשים בעלי מוגבלויות אשר כניסתם לאירוע ו/או שהותם באירוע, לרבות דרכי ואופן ישיבתם באירוע, מצריכים טיפול מיוחד, כגון התאמת דרכי גישה מיוחדים ומקומות ישיבה נגישים, מתבקשים, ככל הניתן, לבצע את רכישת הכרטיס עבורם באמצעות נציגי א.ק יוניברס בטלפון 050-7714071  או בדואר אלקטרוני   info@pussicat.co.il וזאת לשם התאמת כניסתם לאירוע ושהותם במקום האירוע בהתאם לצרכיהם.

קבלת כרטיסים –

לאחר רכישת הכרטיסים תשלח אליך הודעת דואר אלקטרוני ובו יופיעו פרטי האירוע וקוד הכרטיס האישי שלך (QR CODE) (להלן: “קוד הכרטיס”). לתשומת לבך, קוד הכרטיס הנו ייחודי והוא מאפשר כניסה חד פעמית לאירוע באמצעות סריקתו בשערי האירוע ולפיכך הנך מתבקש לשמור על קוד הכרטיס בחזקתך הבלעדית ולא להציגו לאיש מלבד אנשי צוות האירוע בשערי האירוע ו/או אנשי א.ק יוניברס עד להגעתך לשערי האירוע וסריקתו על ידי אנשי צוות שערי האירוע.

מובהר כי החזקת קוד הכרטיס לאירוע מקנה לכל המחזיק בו כניסה חד פעמית לאירוע אשר יאפשר לו לצפות באירוע בלבד בכפוף לתנאי תקנון זה ולתנאי האירוע, כפי שיפורסמו מעת לעת על ידי א.ק יוניברס.

בעת הגעתך לשערי האירוע וכתנאי לכניסה לאירוע יהיה עליך להציג בפני עובדי שערי האירוע את קוד הכרטיס כפי שנשלח אליך, כשהוא מודפס באופן ברור וקריא על גבי דף ניר לבן בגודל A4 (כשהוא שמור מפני לחות ולכלוך) או על גבי מסך הטלפון הנייד החכם, וכן תעודת זהות או רישיון נהיגה עם תמונה או דרכון. כמו כן, נא שמור את קוד הכרטיס לביקורת עד ליציאתך מהמופע.

נא תשומת לבך למועדי פתיחת שערי האירוע במקום האירוע, כפי שאלו יפורסמו מעת לעת על ידי א.ק יוניברס. תשומת לבך כי הכניסה לאירוע תותר עד 3 שעות לאחר המועד בו נקבע לתחילת פתיחת שערי האירוע, כמופיע באישור ההזמנה אשר נשלח אליך בדואר אלקטרוני או כפי שיופיע באופן ספציפי באישור ההזמנה אשר נשלח אליך בדואר אלקטרוני, ומשכך הנך מתבקש להגיע לשערי האירוע בשעות אלו על מנת להיכנס לאירוע ו- א.ק יוניברס לא תהיה אחראית לכניסתך לאירוע בכל מקרה בו לא תגיע במועד בהן שערי האירוע יהיו פתוחים, כאמור לעיל, ואתה עשוי שלא להיכנס לאירוע במקרה זה ולא תהיינה לך ואתה מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי א.ק יוניברס ו/או כלפי מי מטעמה בעניין זה.

בכל מקרה בו קיימת בעיה בקבלת קוד הכרטיס בהודעת דואר אלקטרוני או בהצגתו בשערי האירוע, כאמור לעיל, הנך מתבקש ליצור עמנו קשר בטלפון 050-7714071 ואנו נסייע במציאת פתרון אשר יאפשר את רכישת הכרטיסים, הצגת קוד הכרטיס וכניסתך לאירוע.

מובהר כי האחריות לקבלת קוד הכרטיס אשר נשלח אליך חלה עליך בלבד ובכל מקרה בו קוד הכרטיס לא הגיע אליך באמצעות הדואר האלקטרוני ו/או הטלפון הנייד החכם עד שעתיים ממועד ביצוע רכישת הכרטיסים, הנך נדרש ליצור קשר מידי עם נציגי א.ק יוניברס בטלפון 050-7714071 ו/או בדואר אלקטרוניinfo@pussicat.co.il לשם בירור סיבת אי הגעת קוד הכרטיס ומציאת פתרון מתאים.

מדיניות ביטול –

א.ק יוניברס עושה כל שביכולתה על מנת להבטיח לך הנאה מרכישת הכרטיסים באמצעותה. בהתאם לכך, אתה תהיה רשאי לבטל את העסקה עמנו ולקבל בחזרה את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידך, בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”), על ידי משלוח הודעה בכתב ל- א.ק יוניברס בדואר אלקטרוני ו/או בדואר רשום בתוך ארבעה עשר ימים מיום ביצוע העסקה ושליחת הכרטיסים ובתנאי שמועד הביטול אינו חל בתוך שבעה ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו מתקיים האירוע הקשור לכרטיסים המבוטלים. מובהר כי בכל מקרה של ביטול העסקה כאמור ישולם על ידך דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% מסכום ההזמנה או 100 ש”ח, לפי הנמוך מביניהם, למעט במקרה בו בוטלה ההזמנה על ידך עקב הפרה, פגם, אי התאמה או אי אספקת הכרטיסים ו/או האירוע, כמפורט בסעיף 14ה(א) לחוק הגנת הצרכן שאז לא יגבה ממך דמי ביטול.

במידה והנך אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, כהגדרתם בסעיף 14ג1 לחוק הגנת הצרכן, אתה תהיה רשאי לבטל את העסקה עמנו אף בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה ובתנאי שמועד הביטול אינו חל בתוך שבעה ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו מתקיים האירוע, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה עמנו, ולעניין זה יחולו בשינויים המחויבים הוראות תקנה 13 לתקנון זה.

למען הסר ספק מובהר כי חבילות הנסיעה לחו”ל אינן נמכרות על ידי א.ק יוניברס אלא רק משווקות על ידי א.ק יוניברס ולפיכך ביטול חבילות הנסיעה לחו”ל ייעשה, ככל שאתה תחפוץ בכך, ישירות אל מול סוכנויות הנסיעה המארגנות את חבילות הנסיעה לחו”ל, אשר גובות את התשלום בגינן ואחראיות על כך באופן בלעדי ובהתאם לדין ולמדיניות אשר תקבע על ידן ועל אחריותן בלבד.

במקרה של טעות ו/או השמטה במחיר ו/או בתיאור השירותים או חלקם ו/או במקרה של טעות ו/או השמטה בהזנת הנתונים בדבר מלאי הכרטיסים הקיים ו/או במקרה של טעות ו/או השמטה בהזנת הנתונים הנדרשים על ידך ו/או במקרה של פעילות לא חוקית מטעמך ו/או פעילות מסחרית מטעמך באתר ובשירותים המוצעים בו ו/או בכל מקרה של תקלת תקשורת אשר גרמה לשיבוש ו/או הפרעה ו/או השבתה, מכל סוג שהוא, בביצוע העסקה, א.ק יוניברס וכל מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות, באופן ישיר ו/או עקיף, ו- א.ק יוניברס תהא רשאית לבטל את העסקה או חלקה ובמקרה כזה יוחזרו לך כל הכספים אשר שולמו על ידך ל- א.ק יוניברס בגין הכרטיסים ו/או השירותים שבוטלו ולא יגבה ממך דמי ביטול.

לשם מענה מהיר מצדנו בכל מקרה של תקלה במתן השירותים הנך מתבקש לבדוק את כל הכרטיסים והשירותים מיד לאחר קבלתם ולהודיע ל- א.ק יוניברס מיד וללא דיחוי על כל תקלה, תלונה, דרישה ו/או טענה בקשר אליהם. מובהר כי אין בהודעה מצדך, ככל שתהיה, כדי להטיל אחריות כלשהי על א.ק יוניברס ו/או מי מטעמה ו/או לחייב את א.ק יוניברס ו/או מי מטעמה בהחלפת הכרטיס ו/או ביטול העסקה ו/או במתן כל הטבה אחרת וכל מקרה ייבחן לגופו.

כללי –

ניתן לפנות למופעים בכל שאלה או בקשה בכל שעות היממה (24/7) בדואר אלקטרוני info@pussicat.co.il ו כן בימים ראשון עד חמישי בשעות 10:00-20:00 בטלפון שמספרו
050-7714071 וכמובן האירוע יתקיים בכל מזג אויר ובכפוף להחלטת חברת ההפקה על פי שיקול דעתה הבלעדי.

האירוע יצולם ויוקלט.

בכניסתך לאתר ו/או בעשיית כל שימוש בו ו/או בשירותים המוצעים בו ו/או באמצעותו אתה מאשר ומצהיר כי הנך עושה שימוש אישי בלבד ולא מסחרי באתר ובשירותים המוצעים בו וכי הנך רשאי לבקר באתר ולעשות כל שימוש בו, לרבות קבלת מידע ו/או רכישת הכרטיסים ו/או קבלת השירותים ו/או תשלום עבורם, ובכלל זה כי הנך בעל ההרשאה לעשות שימוש בכרטיס האשראי שבאמצעותו אתה רוכש את הכרטיסים ו/או יתר השירותים. מובהר כי בכל מקרה בו יתברר כי פעלת באופן שאינו אישי ו/או כי לא הייתה לך הרשאה לעשות שימוש בכרטיס האשראי תהיה א.ק יוניברס זכאית, ללא הגבלת זמן, לשיפוי על כל הכספים שתשלם בקשר לכך, בגין כל הוצאותיה האחרות ונזקיה בקשר לכך, מיד לפי דרישתה הראשונה של א.ק יוניברס.

הנך מתחייב כי כל המידע אשר נמסר על ידך ל- א.ק יוניברס הנו שלם, מדויק, מתאים ומעודכן. אתה תישא במלוא האחריות לכל נזק אשר יגרם לך ו/או ל- א.ק יוניברס ו/או לצד שלישי הנובע ממסירת פרטים לא שלמים ו/או לא מדויקים ו/או שגויים, מכל סיבה שהיא.

אנו עושים מאמצים רבים כדי להרחיב ולגוון את היצע כרטיסי האירועים, הפסטיבלים וההופעות הנמכרים באתר ואולם מובהר כי מתן השירותים או חלקם על ידי א.ק יוניברס ייעשה על פי שיקול הדעת הבלעדי של א.ק יוניברס ללא כל התחייבות לגבי היקף ו/או אופן מתן השירותים ובכלל זה השיווק, ההפצה ו/או המכירה של הכרטיסים ו/או שיווק חבילות הנסיעה לחו”ל. למען הסר ספק מובהר כי א.ק יוניברס תהיה רשאית בכל עת להפסיק ו/או להגביל את השיווק, ההפצה ו/או המכירה של הכרטיסים ו/או שיווק חבילות הנסיעה לחו”ל, כולם או חלקם, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

כל מידע המופיע באתר, לרבות מדריכים, מאמרים, עצות, הצעות, המלצות, פרסומים, קישוריות לאתרים, הפניות למידע אחר ו/או נוסף, ניתנים “כמו שהם” (AS IS) ו”ככל שיהיו זמינים” (AS AVAILABLE) והם אינם מהווים הנחיה או ייעוץ מסוג כלשהו, אינם חסינים מטעויות והשמטות ואין להסתמך עליהם בביצוע ו/או בהימנעות מביצוע פעולה כלשהי.

א.ק יוניברס עושה כל שביכולתה על מנת להבטיח את הנאתך המלאה מהכרטיסים אותם רכשת ומהשירותים אותם קיבלת. יחד עם זאת, מובהר במפורש כי א.ק יוניברס רק מוכרת את הכרטיסים לאירועים ו/או משווקת בלבד את החבילות לנסיעה לחו”ל ול- א.ק יוניברס אין שליטה ויכולת פיקוח על האירועים, חבילות הנסיעה לחו”ל וכל הקשור בהם וכי האירועים, חבילות הנסיעה לחו”ל וכל הקשור בהם והפרסומים לגביהם נעשים על ידי ספקי השירותים השונים ו/או מי מטעמם, לרבות חברות ההפקה, חברות הארגון, סוכנויות הנסיעות, חברות התעופה, מנהלי מקום האירוע, בעלי האירוע, האמרגנים, היזמים, האמנים, המופיעים ואנשי יחסי הציבור שלהם, ועל אחריותם הבלעדית. לפיכך, ברור כי א.ק יוניברס לא יכולה להבטיח כי המידע המפורסם ו/או המשווק על ידה יהיה שלם, מדויק, מתאים או מעודכן ועל כן א.ק יוניברס לא תהיה אחראית לשלמות המידע, דיוקו, התאמתו, עדכנו ו/או בכל הקשור לכך, לרבות אלו המפורסמים באישור ההזמנה ו/או בכרטיס ו/או באתר ו/או בפייסבוק הקשור ל- א.ק יוניברס. א.ק יוניברס לא תהא אחראית בשום אופן כלפיך ו/או כל צד שלישי לקיום האירועים ובכל הקשור בהם, מועד קיומם, איכותם, תקינותם, זמינותם, ביצועם, תוכנם ו/או לשירות הניתן (לרבות באופן חלקי ו/או חסר ו/או לקוי) במסגרת האירועים ו/או חבילות הנסיעה לחו”ל, ובכלל זה להפרעות במהלך קיומם ו/או בקשר אליהם ו/או לחלוקת מיקומי הישיבה ו/או העמידה באירועים ו/או לישיבה באירועים ו/או לכניסה לאירוע ו/או להרחקה מהאירוע ו/או לכל אובדן ו/או נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לכל אדם ולכל רכוש, לרבות לך ו/או למי מטעמך ו/או לרכוש, כתוצאה ו/או בקשר עם האירועים ו/או ההשתתפות בהם ו/או חבילות הנסיעה לחו”ל ובכל הקשור בהם ולך אין ולא תהיינה לך ואתה מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי א.ק יוניברס ו/או כלפי מי מטעמה. למען הסר ספק מובהר כי א.ק יוניברס רק משווקת את חבילות הנסיעה לחו”ל והן אינן נמכרות על ידה ועל כן כל הנוגע אליהן ו/או בקשר אליהן תלוי בספקי השירותים השונים הרלוונטיים אליהן ובאחריותם בלבד ו- א.ק יוניברס לא תהא אחראית בשום אופן כלפיך ו/או כל צד שלישי בעניין זה. בנוסף ולמען הסר ספק מובהר כי בקשות מיוחדות בנוגע לאירועים ו/או בקשר אליהם הנם בגדר בקשה בלבד, תלויים באישור ספקי השירותים השונים ובאחריותם בלבד ו- א.ק יוניברסלא תהא אחראית בשום אופן כלפיך ו/או כל צד שלישי בעניין זה.

עליך ועל מי מטעמך המגיעים לאירוע החובה לנהוג בהתאם לנהלים, לכללים ולהנחיות החלים על האירוע ובמקום קיום האירוע ועליך לוודא ולבדוק בטרם ביצוע התשלום את הכללים, הנהלים וההנחיות המחייבים וכי הם מתאימים לכל צרכיך. מובהר כי ל- א.ק יוניברס אין שליטה ויכולת פיקוח על הכללים, הנהלים וההנחיות החלים על האירוע ובמקום האירוע וכי ל- א.ק יוניברס אין כל אחריות בקשר לנהלים, לכללים ולהנחיות אלו ולך אין ולא תהיינה לך ואתה מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי א.ק יוניברס ו/או כלפי מי מטעמה בקשר לעניינים אלו.

נא תשומת לבך כי בדרך כלל הכניסה לאירועים מותנית בבידוק בטחוני ובחיפוש על גופו ובכליו של הנכנס לאירועים.

למען הסר ספק מובהר כי א.ק יוניברס לא תהיה אחראית בשום אופן וכלפי כל אדם במקרה של הרחקה ממקום האירוע עקב כל מקרה של אלימות ו/או החזקת נשק ו/או החזקת חומרים מסוכנים ו/או מכל טעם אחר בהתאם לנהלים, לכללים ולהנחיות כוחות הביטחון ו/או צוותי האבטחה ו/או הנהלת מקום האירוע ו/או קב”ט מקום האירוע ו/או חברת ההפקה ו/או מי מטעמם.

א.ק יוניברס מבקשת להבהיר כי לא יתאפשר ביטולם של כרטיסים מחמת אירועים ספציפיים כגון, מצב ביטחוני, אשפוז וכיוצב’. מובהר כי א.ק יוניברס כלל אינה מבטחת אותך ו/או מי מטעמך ו/או את הרכוש ו/או במקרה של ביטול הכרטיסים מכל סיבה שהיא ועליך לדאוג בעצמך ועל חשבונך, ככל שתרצה בכך, לביטוח מתאים, בהתאם לצרכיך. כמו כן עליך לבדוק בעצמך ועל אחריותך בלבד כי לא חלה כל הגבלה בריאותית או אחרת, לרבות הריון, אשר עשויה למנוע ממך ו/או ממי מטעמך את ההגעה ו/או ההימצאות ו/או ההנאה מהאירועים ו/או בכל הקשור אליהם אשר הוזמנו על ידך ומובהר כי בכל מקרה האחריות תחול עליך בלבד.

האתר עשוי להכיל קישוריות (HYPERLINK) לאתרים אחרים ברשת האינטרנט ואין לראות בהפניה כאמור כהבעת תמיכה, במפורש או במשתמע, בתוכן המופיע באתר המקושר.

מובהר כי ל- א.ק יוניברס אין שליטה במידע המופיע בכל אתר אחר אליו מפנה האתר כאמור. א.ק יוניברס לא תישא, בכל מקרה, באחריות כלשהי לגבי כל מידע ו/או שירות הניתנים באתר המקושר, לרבות ביחס למהימנותם, דיוקם, עדכונם, שלמותם ו/או תדירות פרסומם, ו- א.ק יוניברס לא תהא אחראית בכל אופן שהוא לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או פגיעה ו/או אחר שיגרמו לך ו/או למי מטעמך ו/או לרכוש עקב כל שימוש באתר המקושר.

א.ק יוניברס לא תהא אחראית לתקינות הקישוריות ו/או לזמינות האתר המקושר ו/או לכל מידע ו/או שירות המופיע בו ו/או באמצעותו.

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני מכל סוג שהוא, לרבות כל אלמנט של טקסט, תוכן, צילום, מידע, נתון, סוד מסחרי, טבלה, רישום, תרשים, תהליך, שיטת ביצוע, תכנית, תוכנת מחשב, קוד מחשב, תמונה, עיצוב, צליל, תו, סימן מסחר, לקט של נתונים (לרבות מאגר מידע) ולקט של חלק או כל זכויות היוצרים ו/או הקניין הרוחני כאמור, מוחשי או מופשט המופיעים באתר, שייכים באופן בלעדי ל- א.ק יוניברס. חל איסור מוחלט להעתיק, לפרסם, לבצע בפומבי, להעביר לצד שלישי, לשדר, להעמיד לרשות הציבור, לעשות יצירה נגזרת, להשכיר ולעשות כל שימוש מסחרי או שאינו מסחרי, במישרין ו/או באמצעות אדם אחר ו/או באמצעות מכשיר, באיזה מן הזכויות האמורות לעיל באופן שאינו מורשה על פי תנאי תקנון זה ו/או על פי החוק, בלא הסכמתה המפורשת, בכתב ומראש, של א.ק יוניברס.

הנך מצהיר כי אתה מבין שכל שימוש בלתי מורשה בזכויות היוצרים ו/או בקניין הרוחני של א.ק יוניברס כאמור לעיל עלול לגרום לנזק בלתי הפיך ו/או לנזק משמעותי אשר עשוי להיות קשה לאומדן.

אין באמור לעיל לפגוע בכל זכות יוצרים ו/או קניין רוחני של צד שלישי כלשהו.

הפרטיות שלך חשובה לנו מאוד ואנו פועלים כדי לשמור עליה. באופן זה א.ק יוניברס אינה שומרת או מעבדת נתוני כרטיסי אשראי במערכותיה אלא מסתמכת בעניין זה על חברת ישראכרט בע”מ באמצעות קארדקום בע”מ אשר הנה ספק שירותי סליקה מקצועי וחיצוני המאושר כעומד בתקן  PCI DSS LEVEL 1. יחד עם זאת, כדי לאפשר לנו לשפר ולייעל את מתן השירותים הניתנים על ידנו, בשימושך באתר אתה מאשר ל- א.ק יוניברס ו/או למי מטעמה לשמור ולעשות שימוש בפרטים האישיים אשר יימסרו על ידך במהלך שימושך באתר ובמידע שייאסף אודות דפוסי הפעילות שלך באתר באמצעות מעקב אחר פעילותך באתר, בכפוף להוראות החוק.

למעט אם תודיע לנו אחרת, הנך מאשר ל- א.ק. יוניברס ו/או למי מטעמה ליצור עמך קשר ו/או לשלוח לך מידע ודברי פרסומת בדבר מבצעים, כרטיסים, אירועים ו/או הופעות ו/או שירותים בהודעה אלקטרונית ו/או בהודעת מסר קצר, לרבות במשלוח מסרונים, ו/או במשלוח דואר לכתובתך ו/או באמצעות פקסימיליה ו/או במערכת חיוג אוטומטי ו/או ובכל דרך אחרת, בין היתר, בהתאם לפרטים אשר יימסרו על ידך במהלך שימושך באתר. מובהר כי תהיה רשאי להודיע ל- א.ק. יוניברס בכל עת על סירובך לקבל מידע ו/או דבר פרסומת.

המחשב בו מאוחסן האתר מכיל אמצעים לאבטחת מידע ולמניעת חדירת בלתי מורשים תוך שימוש ב- SSL. אולם, מובהר כי באמצעים אלו אין אבטחה מושלמת ועל כן א.ק יוניברס ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות, באופן ישיר ו/או עקיף, במקרה של גילוי ו/או שימוש במידע הנמסר על ידך הנובע מחדירה של בלתי מורשים או ממעשים או מחדלים שאינם בשליטת א.ק יוניברס.

א.ק יוניברס ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים באחריות כלשהי, על פי כל עילה שהיא, כלפיך ו/או כלפי כל צד שלישי, במקרה של איחור כלשהו במתן השירותים ואספקת השירותים ו/או במקרה של טעויות ו/או השמטות ו/או הוספות ו/או שיבושים בפרסומי השירותים, כולם או חלקם, ו/או תקינות האתר ו/או קווי התקשורת ואו לנזקים כלשהם, ישירים ו/או עקיפים, אשר ייגרמו בגין השיבושים או ההפרעות. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, א.ק יוניברס לא תהיה אחראית כלפיך ו/או כלפי כל צד שלישי לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם לכל אדם ולכל רכוש, בשל נסיבות שאין ל- א.ק יוניברס שליטה עליהן, ובכלל זה הפסקות חשמל ו/או אי תקינות מערכות המחשב ו/או אי תקינות תשתית אחסון האתר ו/או אי תקינות מערכות צדדים שלישיים הנותנים ל- א.ק יוניברס שירותים ו/או אי תקינות מערכת התקשורת ו/או שביתות ו/או השבתות ו/או פעולות איבה ו/או כוח עליון.

א.ק יוניברס תהיה רשאית בכל עת ללא צורך בהסכמה כלשהי של כל מאן דהוא לשנות את חזותו של האתר וכן לשנות, לתקן, להוסיף ו/או למחוק לפי שיקול דעתה הבלעדי כל מידע ו/או שירותים הניתנים באתר, לרבות אך לא רק את תנאי השימוש הנ”ל, והיא לא תהא חייבת להודיע לכל מאן דהוא בגין כל שינוי כאמור.

א.ק יוניברס תהיה רשאית בכל עת ללא צורך בהסכמה כלשהי של כל מאן דהוא להפסיק את פעילות האתר לאלתר או להגביל את השימוש בו לזמנים אשר ייקבעו על פי שיקול דעתה הבלעדי והיא לא תהא חייבת להודיע לכל מאן דהוא בגין כל פעולה כאמור.

א.ק יוניברס תהיה רשאית בכל עת ללא צורך בהסכמה כלשהי של כל מאן דהוא להציע ו/או להחליף ו/או לשנות ו/או להפסיק ו/או להסיר מבצעים, הטבות ו/או הנחות לפי שיקול דעתה הבלעדי והיא לא תהא חייבת להודיע לכל מאן דהוא בגין כל פעולה כאמור.

א.ק יוניברס תהיה רשאית בכל עת ללא צורך בהסכמה כלשהי של כל מאן דהוא למנוע מכל אדם ו/או גוף לעשות שימוש באתר ו/או למנוע מכל אדם ו/או גוף את הגישה לאתר, חלקו או כולו, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי, והיא לא תהא חייבת להודיע לכל מאן דהוא בגין כל פעולה כאמור.

הנך מסכים ומתחייב לפצות ולשפות את א.ק יוניברס ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אובדן, פגיעה, תשלום או הוצאה, לרבות שכ”ט עורך דין והוצאות משפט, ו/או אחר, הנובע מהפרת איזה מתנאי תקנון זה.

א.ק יוניברס תהיה רשאית בכל עת ללא צורך בהסכמה כלשהי של כל מאן דהוא להעביר זכויותיה ו/או התחייבויותיה על פי תקנון זה ו/או על פי כל הסכם ו/או דין, לרבות בקשר אליך ו/או למי מטעמך.

תנאי תקנון זה מגבשים את כל ההסכמות, ההצהרות וההבנות בינך, מחד, ל- א.ק יוניברס, מאידך, ובאים במקום כל תנאי שימוש ו/או מסמך ו/או הסכמה, בין בעל פה ובין בכתב, שקדמו לתקנון זה.

הנך מסכים ומתחייב לכל תנאי תקנון זה ומובן לך כי כל שינוי או תיקון בתנאים אלו או בתנאי מתנאיו או כל ויתור על זכות מזכויות א.ק יוניברס יהיו בני תוקף רק בהסכמתה המפורשת, בכתב ומראש של א.ק יוניברס.

אי הפעלה בין בכלל ובין במועד של כל זכות מזכויות א.ק יוניברס על פי תנאי תקנון זה ו/או על פי כל דין לא תיחשב כויתור עליה מצד א.ק יוניברס.

כל הודעה שתשלח על ידנו לפי הכתובת אשר נמסרה על ידך, בין היתר במהלך שימושך באתר, תחשב כנמסרת לתעודתה בתום 72 שעות ממועד השליחה בדואר רשום או מיד בעת מסירתה באמצעות שליח, וכל הודעה שתשלח על ידנו לתיבת הדואר האלקטרוני אשר נמסרה לנו על ידך, בין היתר במהלך שימושך באתר, תחשב כנמסרת לתעודתה בתום 12 שעות מועד שליחתה.

על תקנון זה ועל השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל בלבד והסמכות הבלעדית והייחודית לדון בכל מחלוקת שתתעורר עקב השימוש באתר, לרבות בגין תקנון זה, ו/או בכל עניין הקשור לאירוע ו/או לכרטיסים ו/או לחבילות הנסיעה לחו”ל ו/או לשירותים, תהא לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב – יפו. אולם, למרות האמור לעיל בף זה, א.ק יוניברס לא תהיה מנועה מלנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה בכל בית משפט בעל סמכות מקומית ו/או עניינית אחרת לשם קבלת כל סעד דרוש ו/או רצוי, לרבות אך לא רק צו מניעה, לשם הגנה על הקניין הרוחני של א.ק יוניברס ו/או בשל כל הפרה של תנאי תקנון זה

נשמח לעמוד לשירותכם בכל עת.